Skräddarsydda lösningar för dig, din plånbok och dina pensioner

Vår utgångspunkt är våra privatkunders unika situation, önskemål och förutsättningar. Eftersom vi inte är en ”fabrik”, så känner vi våra privatkunder väl. Vi skapar oss en tydlig bild av såväl framtidsplaner som förväntningar, vilket är en förutsättning för ett bra samarbete över tid.

Vi är alltid uppdaterade och utvärderar kontinuerligt marknadens leverantörer och produkter för våra kunders räkning. Att hålla koll på den finansiella marknaden kräver kunskap, tid och intresse vilket är något de allra flesta vi träffar inte har. Vår uppgift är att göra det svåra enkelt, för att våra kunder ska kunna fokusera på sin vardag och känna sig trygga.

Förutom att hjälpa till med att hitta bra lösningar, så hjälper vi dig också att förstå hur saker som pensioner, sparande och placeringar fungerar. Vi tydliggör saker som avgifter och villkor, så att du får den lösning du behöver, inget annat. 

Exempel på saker vi hjälper dig med:

  • Pensioner
  • Sparande på kort eller lång sikt
  • Placeringar, förvaltning av kapital
  • Olika typer av lösningar, t.ex. depå, kapitalförsäkring och ISK
  • Finansiella instrument, till exempel aktier, fonder och strukturerade produkter
  • Heltäckande rådgivning för privatpersoner
  • Förberedelse för pensionering
  • Sjuk- och livförsäkringar