Skräddarsydda lösningar för dig och ditt företag

Hos oss på Garantum Wealth Management AF har du tillgång till en hel avdelning som fokuserar på dig och ditt företag. Vår utgångspunkt är varje företagares unika situation och önskemål, och vi ger dig råd om vilka försäkringar du och din personal behöver, hur du tar hand om din och dina anställdas pension och hur du kan förvalta företagets överlikviditet.

Genomgående i all vår rådgivning är transparens och tydlighet, i allt från avgifter till rapportering. 

Exempel på saker vi hjälper dig med:

  • Pensionsutredningar och pensionspolicy
  • Tjänstepensionen och dess möjligheter
  • Direktpension och dess möjligheter
  • Förberedelse för pensionering
  • Att använda bolagets kassaflöde för långsiktigt sparande
  • Planera inför kommande exit eller generationsskifte
  • Individuell rådgivning för ägare och anställda
  • Löne- och bonusväxling
  • Avkastning på företagets överlikviditet
  • Upphandling av tjänstepension, sjukförsäkring och sjukvårdsavtal