Aktiv Finans

Skaffa dig en överblick på dina pensioner – enkelt, effektivt och kostnadsfritt

Genom att sammanställa informationen från svenska försäkrings- och pensionsbolag får du en komplett överblick av dina pensioner, sjuk-, liv-, och kapitalförsäkringar.

Eftersom de flesta varken har tid, kunskap eller engagemang för att arbeta aktivt med sina pensioner är detta en mycket enkel och effektiv tjänst. All pensionsinformation som annars landar i brevlådan samlad i ett enkelt format. Kostnadsfritt!

Vi hjälper dig att analysera, ordna och effektivisera

Under ett yrkesliv har man ofta flera olika arbetsgivare och pensionslösningar. Att reda ut vad man har, och om det är bra, kan vara besvärligt och svårt att få ett grepp om.

Med hjälp av vår sammanställning ”Aktiv Pensionsprognos” och en personlig rådgivare kan du med minimal egen insats se hur din situation ser ut, och vilka valmöjligheter du har för att påverka din pension.

  • Hur ser mina pensioner ut?
  • Hur påverkas pensionen av hur länge jag väljer att arbeta?
  • Har jag en bra förvaltning av kapitalet i mina pensioner?

Få svar på alla dina frågor av licensierade specialister.

Vilka är de enklaste sätten att påverka sin pension?

Många gånger är man som pensionskund omedveten om avgifterna som belastar ens pensionslösningar. Vi ser över detta och ger dig förslag på kostnadseffektiva alternativ.

En minst lika viktig beståndsdel för framgång är hur pensionskapitalet förvaltas. Tyvärr har många kunder vi träffar för första gången dyra och ineffektiva fonder, och ofta felaktigt sammansatta, vilket leder till en för hög risk i förhållande till den förväntade avkastningen. Genom en väl sammansatt mix av effektiva produkter i sin portfölj så ökar förutsättningarna väsentligt för mer uthållig avkastning till en lägre risk.