AKTUELLT

En del av något större

För dig som kund innebär vårt namnbyte många fördelar. Du blir del av något större och får tillgång till marknadens kanske starkaste placerings- och förvaltningserbjudande. Samtidigt har du kvar närheten till din rådgivare, som inte bara kan den finansiella marknaden utan även kan och känner dig. Du får kort och gott det bästa av två världar.

Läs mer >>

Vi hjälper dig att analysera, ordna och effektivisera

Under ett yrkesliv har man ofta flera olika arbetsgivare och pensionslösningar. Att reda ut vad man har, och om det är bra, kan vara besvärligt och svårt att få ett grepp om.

Med hjälp av vår sammanställning ”Aktiv Pensionsprognos” och en personlig rådgivare kan du med minimal egen insats se hur din situation ser ut, och vilka valmöjligheter du har för att påverka din pension.

  • Hur ser mina pensioner ut?
  • Hur påverkas pensionen av hur länge jag väljer att arbeta?
  • Har jag en bra förvaltning av kapitalet i mina pensioner?

Få svar på alla dina frågor av licensierade specialister.

Vilka är de enklaste sätten att påverka sin pension?

Många gånger är man som pensionskund omedveten om avgifterna som belastar ens pensionslösningar. Vi ser över detta och ger dig förslag på kostnadseffektiva alternativ.

En minst lika viktig beståndsdel för framgång är hur pensionskapitalet förvaltas. Tyvärr har många kunder vi träffar för första gången dyra och ineffektiva fonder, och ofta felaktigt sammansatta, vilket leder till en för hög risk i förhållande till den förväntade avkastningen. Genom en väl sammansatt mix av effektiva produkter i sin portfölj så ökar förutsättningarna väsentligt för mer uthållig avkastning till en lägre risk.