Kapitalförvaltning – Vi gör det svåra enkelt

Kapitalförvaltning med egen aktivitet och ha kontroll på de olika finansiella marknaderna med dess möjligheter kräver både kunskap, tid och engagemang. Som kund hos Garantum Wealth Management AF kan du själv vara delaktig i besluten, men du kan också överlåta åt oss att inom givna ramar ta ett helhetsgrepp på dina placeringar, ditt sparande och din pension.

Att långsiktigt ha rätt mix av tillgångar i sin portfölj kallas på fackspråk för strategisk allokering, och är enligt nobelpristagarna Sharpe och Markowitz avgörande för hur effektiv en portfölj blir över tid. Att hitta ”rätt” tillgång, eller att lyckas köpa den i exakt rätt tid, är alltså underordnat mixen av tillgångar i portföljen. Den strategiska allokeringen bidrar även till att sprida riskerna, vilket innebär att portföljen totalt sett får en lägre risk, och på lång sikt mer uthållig avkastning.

Kapitalförvaltning som ger mer

En annan viktig del för avkastning över tid är att alla kostnader förknippade med förvaltningen hålls på en effektiv nivå, då det annars finns risk för att portföljens tillväxt hämmas genom att en alltför stor del av avkastningen äts upp av avgifter. 

Vad får du hos Garantum Wealth Management AF?

  • Personlig rådgivning av licensierade och erfarna specialister
  • Tydlighet och transparens, i allt från avgifter till rapportering
  • Kapitalförvaltning som bygger på klassiska modeller och tillgång till ett stort utbud av finansiella produkter
  • Unika lösningar som passar dina behov och önskemål
  • Trygghet och frihet i vetskapen om att du har en professionell rådgivare som känner dig och agerar i dina intressen


STIFTELSER OCH INSTITUTIONELLA FÖRVALTARE

För såväl stiftelser som institutioner så krävs det god kunskap, intresse och systemstöd för att hålla koll på den finansiella marknaden och sina placeringar. Vi tar fram skräddarsydda lösningar utifrån kravspecifikation och vår analys. Vi hjälper dig med skräddarsydd kapitalförvaltning utifrån vår egen analys eller befintligt placeringsreglemente. Vi har även system för stt skapa bra rapportering för förvaltare och placeringsråd för kapitalförvaltning.